Hoco

New

แบตเตอรี่สำรอง Hoco B29 10000 mAh การออกแบบวงจรรวมที่มีการป้องกันอัจฉริยะ IC อย่างมีประสิทธิภาพสามารถป้องกันการลัดวงจรหรือค่าล่วงเวลาค่าใช้จ่ายเกินและเกินออก ปลอดภัยและเชื่อถือได้สมบูรณ์แบบสำหรับใช้ในการเดินทางและกิจกรรมกลางแจ้ง สินค้าคุณภาพจากแบรนด์ HOCO

฿ 790 ฿ 790
฿ 499 ฿ 499 -37%
New

แบตเตอรี่สำรอง Hoco B29 10000 mAh การออกแบบวงจรรวมที่มีการป้องกันอัจฉริยะ IC อย่างมีประสิทธิภาพสามารถป้องกันการลัดวงจรหรือค่าล่วงเวลาค่าใช้จ่ายเกินและเกินออก ปลอดภัยและเชื่อถือได้สมบูรณ์แบบสำหรับใช้ในการเดินทางและกิจกรรมกลางแจ้ง สินค้าคุณภาพจากแบรนด์ HOCO

฿ 790 ฿ 790
฿ 499 ฿ 499 -37%
New

แบตเตอรี่สำรอง Hoco B29 10000 mAh การออกแบบวงจรรวมที่มีการป้องกันอัจฉริยะ IC อย่างมีประสิทธิภาพสามารถป้องกันการลัดวงจรหรือค่าล่วงเวลาค่าใช้จ่ายเกินและเกินออก ปลอดภัยและเชื่อถือได้สมบูรณ์แบบสำหรับใช้ในการเดินทางและกิจกรรมกลางแจ้ง สินค้าคุณภาพจากแบรนด์ HOCO

฿ 790 ฿ 790
฿ 499 ฿ 499 -37%
New

แบตเตอรี่สำรอง Hoco B12A 13000 mAh รุ่นใหม่ลายดอกไม้ สีพลาสเทล มาพร้อม 2 ช่อง usb 2.1A (Max) แบต Li-Polymer วัสดุทำจากพลาสติกเกรดเอ รุ่นใหม่ล่าสุดลายดอกไม้สีพลาสเทล สามารถชาร์จสมาร์ทโฟนได้ 2 เครื่องพร้อมๆกัน สินค้าคุณภาพจากแบรนด์ HOCO

฿ 990 ฿ 990
฿ 779 ฿ 779 -21%
New

แบตเตอรี่สำรอง Hoco B12A 13000 mAh รุ่นใหม่ลายดอกไม้ สีพลาสเทล มาพร้อม 2 ช่อง usb 2.1A (Max) แบต Li-Polymer วัสดุทำจากพลาสติกเกรดเอ รุ่นใหม่ล่าสุดลายดอกไม้สีพลาสเทล สามารถชาร์จสมาร์ทโฟนได้ 2 เครื่องพร้อมๆกัน สินค้าคุณภาพจากแบรนด์ HOCO

฿ 990 ฿ 990
฿ 779 ฿ 779 -21%
New

แบตเตอรี่สำรอง Hoco B12F 13000 mAh รุ่นใหม่ลายดอกไม้ สีพลาสเทล มาพร้อม 2 ช่อง usb 2.1A (Max) แบต Li-Polymer วัสดุทำจากพลาสติกเกรดเอ รุ่นใหม่ล่าสุดลายดอกไม้สีพลาสเทล สามารถชาร์จสมาร์ทโฟนได้ 2 เครื่องพร้อมๆกัน สินค้าคุณภาพจากแบรนด์ HOCO

฿ 990 ฿ 990
฿ 799 ฿ 799 -19%
New

แบตเตอรี่สำรอง Hoco B12F 13000 mAh รุ่นใหม่ลายดอกไม้ สีพลาสเทล มาพร้อม 2 ช่อง usb 2.1A (Max) แบต Li-Polymer วัสดุทำจากพลาสติกเกรดเอ รุ่นใหม่ล่าสุดลายดอกไม้สีพลาสเทล สามารถชาร์จสมาร์ทโฟนได้ 2 เครื่องพร้อมๆกัน สินค้าคุณภาพจากแบรนด์ HOCO

฿ 990 ฿ 990
฿ 799 ฿ 799 -19%
New

แบตเตอรี่สำรอง Hoco B12F 13000 mAh รุ่นใหม่ลายดอกไม้ สีพลาสเทล มาพร้อม 2 ช่อง usb 2.1A (Max) แบต Li-Polymer วัสดุทำจากพลาสติกเกรดเอ รุ่นใหม่ล่าสุดลายดอกไม้สีพลาสเทล สามารถชาร์จสมาร์ทโฟนได้ 2 เครื่องพร้อมๆกัน สินค้าคุณภาพจากแบรนด์ HOCO

฿ 990 ฿ 990
฿ 799 ฿ 799 -19%